Den betestid nu kommer

Amelia njuter av inbetningen.
Amelia njuter av inbetningen.

Här i södra Skåne växer gräset för fullt nu, vi har redan klippt gräsmattan en gång och det börjar bli dags att göra det igen. Vi tyckte vi hade lite dålig tillväxt i våra beteshagar förra året, så vi fick dem gödslade i mitten av mars. På det kom det sedan en del regn och sen värme, så nu växer det verkligen så det knakar. Hästarna får nu gå några timmar om dagen på betet och så ökar vi lite varje dag. Tanken är att de ska gå på bete hela dagarna från och med mitten av den här veckan. Då kommer de bara få hösilage till natten, men under övergångsperioden serveras även frukosthösilage.

 

För alla hästar gäller att övergången till bete måste ske gradvis. Vår metod med att öka tiden sucessivt fungerar bra, men kräver ju lite passning.  Ett annat sätt kan vara att låta dem gå i en hage där det kommer upp lite gräs redan tidigt och på så sätt låta dem vänja sig allteftersom gräset växer.  Att handbeta hästen dagligen är tidskrävande, men om inga andra alternativ finns kan det vara en metod.

Gräs är som näringsrikast i en tidig tillväxtfas. Vid en längd mellan 10 och 20 cm är näringsinnehållet som högst. Det innebär att det tidiga vårbetet kan vara för kraftigt för hästar som inte har så högt näringsbehov. Dessutom visar studier att sockerhalten i betet är som högst under den tidiga våren. Därför bör man vara extra försiktig med hästar som är överviktiga, har haft fång eller är insulinresistenta. Om betesförutsättningarna inte stämmer med individens behov kan det vara lämpligare att inte låta hästen beta alls.

Gräs växer när dygnsmedeltemperaturen är över 5-6 grader och det finns sol och vatten. För bra tillväxt på betet behöver solen nå ner ända i botten. Därför avtar tillväxten om betet tillåts bli för högt. Vill man som vi ha riktigt bra tillväxt och har hästar som klarar av det kraftiga vårbetet är det alltså bättre att släppa innan gräset har blivit för högt. Ett alternativ är att putsa det långa gräset för att på så sätt låta solen komma ner i botten. En del väljer ju att vänta med att släppa på bete för att det ska hinna bli långt och kraftigt. Det är bra om man har hästar som inte klarar näringsrikt bete, men låter man det växa för långt blir tillväxten dålig. Dessutom kommer mycket av det långa gräset bara trampas ner.

Tänk på att öppna beteshagar på åkermark ger hästarna en effektiv betning. De behöver inte gå särskilt långt för varje tugga. Det är bra för hästar med högt näringsbehov, till exempel unghästar och dräktiga eller digivande ston. För hästar med lägre näringsbehov kan ett naturbete där hästen får leta efter grässtråna passa bättre.

 

Näringsinnehåll försommarbete:
Åkermarksbete
TS 20%
Energi 11,8 MJ/kg TS
Smältbart råprotein 166 g/kg TS

Naturbete före axgång (innan gräset fått ax på stråna)
TS 20%
Energi 11,3 MJ/kg TS
Smältbart råprotein 125 g/kg TS

(källa: SLUs Utfodringsrekommendationer för häst)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *