Det nödvändiga saltet

I alla boxar hänger den, saltstenen. Ibland är den vit, och ibland brunaktig. Ibland är det en exklusiv himalayasten som hänger i ett snöre. Men hur fungerar det här med salt och hästar? Är en saltstenen tillräcklig? Klarar hästen själv av att känna hur mycket salt den behöver?

Vanligt koksalt bestsår av natrium och kalium. Det är framför allt natrium som hästen behöver. Hästen förlorar natrium genom avföring och urin, men allra mest genom svettning. I hästens övriga foder finns inte tillräckligt med natrium för att täcka förlusterna. Därför är det bra att ge hästen tillgång till en saltsten. Underhållsbehovet av salt för en häst på 500 kg är ca 25 g/dag.

Alla hästar får inte i sig det salt de behöver från en saltsten. Ett sätt att ha koll på hur mycket salt hästen får i sig är att väga saltstenen med jämna mellanrum.

Ett saltöverskott är för det mesta inte skadligt för hästen. Om hästen har för hög saltkoncentration i blodet brukar den kompensera detta genom att dricka mer. Ett eventuellt överskott kissar den sedan ut. Undantaget är fölungar. De klarar inte alltid av att reglera saltintaget och kan få smak på salt. Ett föl som fått i sig för mycket salt kan få diarré. Därför bör stoets saltsten vara placerad så fölet inte når den.

Då hästar inte kan reglera saltbalansen över tid är det viktigt att de har saltsten även på betet. Även här bör man se till att fölen inte kommer åt saltet. –

Mängden natrium i blodet hos hästen är noga reglerat. Det innebär att det inte går att bygga upp ett saltförråd så hästen har att ta av vid ansträngning. Nivån måste vara rätt vid varje tidpunkt.

Om hästen svettas mycket – på grund av hårt arbete eller värme – kan den behöva extra salttillskott.Efter en start i fälttävlan en varm sommar kan hästen behöva så mycket som 35 g salt/100 kg kroppsvikt. Ett mer vanligt arbetspass i trav på ca 30 minuter en sommardag kräver ungefär 8 g salt/100 kg kroppsvikt. Även digivande ston avger mycket vätska och behöver kompenseras med salt.

Ett sätt är att hälla vanligt salt i hästens mat. Ett annat är att ge en elektrolyt-blandning, dvs salt utblandat i vatten. 9 g NaCl per liter vatten är en vanlig koncentration. Det enklaste brukar vara att ge hästen salt i maten.

Det är viktigt att hästen får ersätta saltförlusten så fort som möjligt för att åter få normal koncentration i blodet. Om hästen har genomfört en större prestation och sedan ska ta det lugnt några dagar kan upptrappningen få ta lite tid. Om den ska prestera igen bör saltbalansen vara återställd innan den nya prestationen.

Om hästen magrar eller tappar aptiten kan det vara tecken på saltbrist, liksom om den inte orkar prestera som den ska.

 

Exempel: En stor häst på 600 kg som arbetar ”normalt” en timme en sommardag behöver totalt ca 50 g salt den dagen.  Det motsvarar 0,4 dl. Underhållsbehovet för samma häst är ca 30 g, dvs 1/4 dl. För arbetande hästar kan man ge underhållsbehovet dagligen och sedan komplettera med den uppskattade svettförlusten de dagar de arbetar. En halvtimmes fälttävlansträning under en varm sommardag kräver t ex ca 35 g, dvs ca 30 ml, två matskedar salt extra den dagen.

2 kommentarer

  1. Hej!
    Vanligt koksalt i affären består av natriumklorid. Brukar det vara kalium i hästarnas saltstenar?

    Hälsningar
    Anna A

    1. Grunden i saltstenarna är natriumklorid. Sedan är en del berikade med olika spårämnen som kalciumkarbonat och magnesiumoxid. Det förekommer även tillsatser av t ex selen i saltstenar. Det är alltså klokt att läsa innehållsförteckningen även på en saltsten!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *