Att fodra med ögat

Nej, jag har ingen analys, jag fodrar med ögat. Min häst är ingen tabellhäst. Har ni också hört detta? Det jag framför allt reagerar på i påståendet är att det förutsätter att det är antingen eller. Självklart måste man alltid ”fodra med ögat” eller använda sitt hästkunnande och sin erfarenhet när det gäller fodringen. Och självklart är alla hästar individer. Men om man inte har en analys så har man ju ingen aning om vad man utgår ifrån och vad det är som ger vilket resultat som ögat sen ser.

Näringsinnehållet i grovfoder kan variera rätt mycket. För energin är det inte så stora skillnader, det kan röra sig om sådär 50% i variation. Men proteininnehållet har ett betydligt större spann, ett proteinrikt hö kan ha nästan 10 ggr så mycket protein som ett mer proteinfattigt. Det betyder alltså att av två olika partier där det är så stor skillnad behöver man ge 10 kg av det ena för att få lika mycket protein som av 1 kg av det andra. Om man då fodrar så hästen ser välmående ut är det förstås bra att veta vad som har åstadkommit det resultatet, då blir det lättare nästa år när man har ett annat grovfoder att nå samma resultat.

Ännu viktigare är det med mineralerna. Det är helt omöjligt att se på ett grovfoder om det är kalciumrikt eller fosforrikt. Ändå är detta viktigt att veta, och räkna på. En häst som får mer fosfor än kalcium drabbas efter ett tag av urkalkning av skelettet. Det är inte bra för en vuxen häst och för en växande häst kan det vara katastrof.

Många verkar också tro att en uträknad foderstat betyder att man väger och serverar på grammet. Så funkar det inte heller, det går inte att räkna ut exakt på kornet vad hästen ska ha. Foderstaten är ett riktmärke på vad hästen behöver över tid för att fungera och må bra. Vi räknar grovfodergivor i halva kilo och kraftfodergivor i hekto. Större noggrannhet än så finns ingen anledning att räkna med.  Genom att räkna ut ett uppskattat behov och fodra efter det, och sedan använda sitt hästöga och sitt sunda förnuft för att stämma av och eventuellt korrigera så ger du din häst bra förutsättningar att må bra och prestera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *