Dags att registrera

wp-1473681546619.jpg

En av de största frågorna jag bevakade förra året var den om tilläggsregistrering av importerade hästar. Det handlar om ett EU-direktiv som säger att hästar ska registreras i det land de vistas i under mer än 90 dagar, oavsett var de är grundregistrerade. I Sverige tolkades detta av Jordbruksverket så att alla hästar som befinner sig i Sverige ska registreras i Sverige oavsett när de har kommit hit. I Danmark har deras motsvarighet gjort en annan tolkning som innebär mindre arbete och kostnader för hästägaren – de registrerar bara hästar som kommer in i landet efter det datum direktivet trädde i kraft. Proceduren är dessutom enklare i Danmark eftersom de sedan ett antal år tillbaka har ett enda centralt hästregister. I Sverige håller vi ju på att skapar detta, men registeransvaret ligger på en mängd olika organisationer.

Detta ledde till en JO-anmälan av Jordbruksverket, en anmälan som senare avslogs.

För vår del innebar detta att vi fick tilläggsregistrera Xipo. Amelia är ju född i Tyskland, men i och med att hon har haft föl i Sverige och dessa är stambokförda i SWB så var hon redan tilläggsregistrerad. Trots att jag bevakat frågan noga och hade stenkoll blev det tokigt. Vi ID-kontrollerade Xipo innan jul och skickade in allt efter jul – det gjorde att id-kontrollen inte godtogs, för den var 32 dagar gammal när ansökan kom in. Den måste vara max 30 dagar enligt SHs reglemente. Detta fick vi reda på när ansökan legat två månader på SH.

Nu är det förstås Grao Duque som ska tilläggsregistreras. Just nu känns det faktiskt inte alls krångligt och onödigt, det är bara ytterligare ett steg i import-processen. Det största bekymret är att behöva vara av med passet, men enligt personalen på SH är de nu ikapp och det ska bara behöva ta någon vecka att få registreringen gjord och passet tillbaka. Jag passade på att kryssa i att han ska registreras som uttagen ur livsmedelskedjan också, när jag ändå höll på, för det måste man ju också göra för att slippa ett annat byråkratiskt moment – att registrera sig som foderföretagare och föra loggbok på allt foder…

Vi får se hur läget är om någon vecka – om jag då har passet tillbaka i min hand eller om det är något som krånglar den här gången med!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *