SKM – Samverkan Katt Människa

Vi har ju som jag tidigare skrivit ett bekymmer med råttor i foderrummet. Vi har helt enkelt observerat en hotbild där. En inriktning vi beslutat för att minska HR – Hotet från Råttorna – är att öka kattnärvaron. En ökad kattnärvaro bör vara en förebyggande och avskräckande åtgärd.  Detta bör ske i samverkan – SKM – Samverkan Katt Människa.

Människans sektorsansvar är att se till att det finns tillgängliga kattkarameller på strategiska ställen. Katten ansvarar för sin del – att äta upp karamellerna och därmed befinna sig på den plats där karamellerna är. Maja är helt med på noterna här.

wp-1558965552653.jpg

Maja vet precis var karamellerna finns, och vet inte människan kan hon ta ansvar för att visa. Det ska vara rätt och inte slarvas!

wp-1558965552591.jpg

Vi får utvärdera modellen när karamellerna är slut.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *