Snöhästar

Hästarna fick pulsa ut i hagen, vid grinden var det en driva som var upp till låret på mig. Det är ju så det blir här, snödjupet varierar mellan 1 cm och 1 mete...