Mål för 2023

Under nästa år kommer Grao och jag fortsätta att fokusera på WE, med dressyren som grund mer än som självändamål. Vår stora svaghet under det gångna året har varit lugn och fokus, så det är där vi sätter in arbetet under kommande år. Vi har för det mesta bra poäng på galopphindren, men dras ner av stillaståendehindren. Det är det allra viktigaste att förändra under kommande år. Vi kommer fortsätta tävla på samma nivå, men blir det möjlighet att starta även Msv A kommer vi definitvt ta den. Vi kommer även träna mer och mer på en hand med sikte på svår klass. Vi kommer även fortsätta med dressyrträningarna för Paulinda med målet att höja dressyrnivån för att få bättre resultat i WE. Det kan tänkas att jag gör någon dressyrstart, men det är inget jag ser som ett mål.

Sammanfattningsvis:

Mål för 2023

Tävla Msv B och Msv A i WE utan några betyg lägre än 6 på några bedömningsgrupper eller hinder.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *