Provridning genom ombud kräver objektivitet

För importer är det numera inte helt ovanligt med ”provridning via ombud”. Oftast är det en förmedlare som provrider åt en köpare och försöker hitta det köparen önskar och behöver. I vårt fall med Otto var det inte så. Vi såg Otto på uppfödarens salusida och gillade vad vi såg. Vi känner ju en del folk i Portugal, så vi valde att låta Julia, som vi har stort förtroende för och som har sett oss rida en hel del, åka och provrida åt oss.

En sak som vi tycker är viktigt är att kunna prata om ridningen och hästens egenskaper objektivt. När jag läser hästannonser är det ofta något jag saknar – det finns få konkreta och objektiva beskrivningar av hästens egenskaper – det handlar väldigt ofta om subjektiva beskrivningar. När man provrider själv kan det subjektiva ha en betydelse, det spelar roll om du gillar det du känner eller inte. När ett ombud ska provrida är det av än större vikt att vara helt på det klara med VAD man gillar, rent konkret. Vi gav Julia en lista på sådant som vi ville veta – både när det gäller hästen i sig och hur den fungerade att rida. En sån sak när det gäller ridningen kan till exempel vara hur hästen hanterar tempot om den inte får några hjälper alls – ökar den, minskar den eller fortsätter den i samma tempo? En annan är hur känslig den är – både hur små hjälper den reagerar på och hur snabbt den reagerar på hjälpen. En känsligare och snabbare häst blir mer känslig för ryttarfel, men ger en bättre ridkänsla när man gör rätt. Genom att fundera ordentligt på vilka egenskaper vi vill att en häst ska ha och genom att ha en provryttare som klarar av att reflektera objektivt över hästen ökar träffsäkerheten markant.

Över lag tror jag att det är bra för oss ryttare att försöka vara mer objektiva och konkreta när vi rider och reflekterar över vår ridning. När jag tränade för Anette Christensson betonade hon just det – att jag skulle notera vad som hände när jag gjorde si eller så, utan att värdera det. Ofta är vi väldigt självkritiska men inte särskilt analyserande tror jag – det är lätt att tycka att ”det gick dåligt” eller för den delen ett euforiskt ”så bra passet gick idag”, det är svårare att mer krasst se på orsak och verkan.

Ett mer objektivt förhållningssätt till hästen och dess egenskaper kan underlätta matchningen mellan häst och ryttare. Ett mer objektivt förhållningssätt till ridningen kan göra oss till bättre ryttare i och med att vi då lär oss att analysera orsak och verkan. Det blir dessutom troligen trevligare för hästen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *