Vilken analys har du?

Hur noggrann foderstat man kan göra beror ju på vilken typ av analys man har på grovfodret. Den enklaste analysen anger bara värden för energi och smältbart råprotein, nästa nivå brukar innehålla makromineraler och ytterligare en mikromineraler. Av det skälet finns det även möjlighet att välja olika nivåer på foderstatsberäkning hos oss. Nu i början finns bara grund och makromineraler, men vi arbetar för fullt med att även kunna erbjuda en variant där även mikromineralerna ingår. Vilken typ av analys har du? Varför? Vad tycker du är viktigt att ha koll på?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *