Om boskapsmomentet i WE

Med anledning av VM i WE har det sista veckan uppmärksammats att vi i Sverige inte rider alla fyra momenten. Vi avstår att rida det boskapsmoment som ingår i lagtävlingen. Jag tänkte ta tillfället i akt och reda ut några missförstånd runt detta och också redogöra för min syn i frågan.

”Svenskarna åker till VM men kan inte vinna”
Falskt

Det svenska laget åker till VM med ambitionen om att kämpa om placeringar. Det är sant att vi har en nackdel i lagtävlingen i och med att vi nollar ett moment. Individuellt tävlar vi på exakt samma villkor som alla andra, då boskapsmomentet bara ingår i lagtävlingen.

”Genom ställningstagandet att inte rida boskapsmomentet sätter det svenska laget sig i en sämre position”
Sant

Genom vårt ställningstagande mot boskapsmomentet har vi ett sämre utgångsläge i lagtävlingen. Det påverkar inte de individuella resultaten

”I Sverige är WE annorlunda än i alla andra länder då de rider fyra moment istället för tre”
Falskt

Det allra vanligaste är att WE-tävlingar innehåller de tre momenten dressyr, teknik och speed. Inte ens i Portugal är det särskilt vanligt med boskapsmoment på tävlingarna.

”Det är svensk djurskyddslagstiftning som gör att vi inte kan rida boskapsmomentet”
Falskt

I Sverige ligger WE under Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet ligger under FEI, Federation Equestre Internationale. Där är inte tävlingsridning på boskap tillåtet. Här blir det lite knepigt eftersom grenen WE ligger under en annan internationell organisation, WAWE. Det betyder inte att SvRF kan bortse från FEIs regler i den grenen.

”I Sverige tror vi att det är skadligt för korna att bli drivna av hästar”
Falskt

Det finns ingen uppfattning om att det är negativt för kor att bli drivna av hästar. Tvärt om tycker nog många att det är en bra metod, även om den inte har någon stark tradition i Sverige. Däremot finns det andra aspekter av momentet som gör det knepigt, mer om det senare.

”Det är bara Sverige som är jobbiga och sätter sig på tvären”
Falskt

Det finns en internationell opinion för att ta bort eller separera boskapsmomentet från WE-tävlingar. Det skulle göra WE-tävlingarna mer rättvisa och ge bättre förutsättningar att genomföra ett boskapsmoment med sjyssta villkor även för ungdjuren.

Hur går boskapsmomentet till?

Skissen ovan visar hur banan ser ut. I fältet till vänster befinner sig en flock ungdjur. De är numrerade eller uppmärkta på annat sätt. Varje ryttare har blivit lottad en viss individ som de ska skilja ut ur flocken och driva in i fållan till höger. Resten av flocken måste stanna bakom linjen som avgränsar banan. Hela laget är inne på banan, men bara ryttaren vars tur det är får rida till vänster om linjen. De andra får hjälpa till i området mellan linjen och fållan. Ryttaren har tre minuter på sig att skilja ut djuret ur flocken och in i fållan med alla fyra ben.

Vad är då problemet med boskapsmomentet

Vid de stora mästerskapen har klasserna blivit allt större i och med att fler och fler länder upptäcker grenen och blir medlemmar i WAWE. Varje lag måste ju in på banan tre eller fyra gånger, så varje lagmedlem får driva en gång. Det gör att en klass kan ta en hel dag. På en ridbana finns ingen naturlig skugga och ungdjuren är alltså ute på banan under lång tid. En veterinär övervakar besättningen och är det varmt avbryts tävlingen för att djuren ska kunna kylas med vatten. Det är ju bra, men gör också att det tar ännu längre tid. Veterinären kan också avbryta om de bedömer att djuren mår dåligt. Det är bra för djuren, men naturligtvis ett problem för att få ett rättvist och bra tävlingsmoment. Vanan och skickligheten hos ryttarna varierar, och man ska inte glömma att på ett mästerskap blir det en hel del tävlingsnerv också. De flesta driver på ett bra och sjysst sätt men det finns undantag. Tävlingsmässigt handlar momentet givetvis om skicklighet och samarbete, men också en hel del om tur. Djuren lottas och de är olika svåra att driva, så där gäller det att ha tur med lottningen. Det gäller också att ha tur med var i flocken din tilldelade kalv befinner sig när startsignalen går. Den positionen har stor betydelse för hur lång tid det tar att skilja ut den och fösa den mot fållan.

WE är en gren som redan med tre moment kräver stor ridskicklighet och mångsidighet hos häst och ryttare. De allra flesta tävlingar avgörs redan idag i tre moment. Jag anser att de momenten räcker gott och väl för att avgöra vem som är skickligast. Så är det ju redan individuellt och det borde räcka även för lagen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *