Att stängsla med el del 3 – trådar, rep och band

wp-1481895912377.jpg

Valet av ledare runt hagarna är nog det viktigaste valet av alla när man sätter elstaket. Först bör man se över sina förutsättningar och vad man är ute efter. Hur långt är staketet? Är det utsatt för vind? Är det raka linjer eller mycket hörn och böjar? Hur mycket undervegetation är det? Är det mycket vilt som rör sig kring hagen? Vi har haft lite olika alternativ på olika ställen. På min första gård som låg inne i skogen i ett område med mycket vinter hade jag breda elband av högsta kvalitet. När jag flyttade ut på ett blåsigare ställe insåg jag nackdelen med breda band – de töjer sig rejält i vinden. För ungefär 10 år sedan upptäckte jag aluminiumtråd, och det har sedan dess varit mitt förstahandsval. 

Motståndet i tråden är den viktigaste faktorn. Spannet här är stort mellan olika trådar. De som leder bäst ligger en bra bit under 0,1 ohm/meter och de som leder sämst kan ligga uppåt 15-20 ohm/meter. Det handlar alltså om hur mycket ”svinn” det är i tråden. En tråd med ett motstånd på 15 ohm per meter tappar lika mycket på en meter som en tråd på 0,15 ohm/meter tappar på 100 meter.  En tråd på 0,015 ohm/meter tappar samma spänning på 1 km tråd. Högt motstånd i tråden kombinerat med långt staket, mycket undervegetation eller ett relativt svagt aggregat kommer garanterat ge ett ineffektivt staket. 

En annan viktig parameter är brottsstyrka. Här är det inte lika givet vad som är bra och vad som är dåligt – det handlar om dina behov. En tråd som går av lätt har fördelen att skaderisken på hästar eller vilt minskar. Nackdelen är ju att tråden lätt går av och det blir ett hål i staketet. Väljer man en tråd med hög brottstyrka bör man ha skarvar som lätt går upp för att minska skaderisken. Då kan man dessutom välja var man vill att tråden ska gå av. För alla trådar gäller att de är säkrare om de är ordentligt spända. Vi föredrar en brottsstyrka på ca 75 kg – det är lågt i det här sammanhanget. Det gör att tråden går av utan att hästen skadar sig och att stolparna inte följer med om en häst skulle springa genom tråden. 

Kvaliteten handlar alltså sällan om du väljer rep, band eller metalltråd. Metalltråden har alltid lågt motstånd eftersom hela tråden är metall. I de andra varianterna handlar det om hur många och hur kraftiga ledare de har.

Vårt val av aluminiumtråd är baserat på att den leder ström extremt bra och att den går av lätt och därför inte orsakar skador. Den är dessutom lätt att arbeta med då den är mer smidig och böjlig än järntråd. En nackdel är att det inte finns skarvdon och grindöglor i aluminium. Det gör att det vid sådana ställen blir en övergång mellan två olika metaller, vilket i sin tur kan leda till att tråden lättare går av där. Vi har upptäckt att det håller bättre med en större anläggningsyta. Därför lindar vi alltid tråden minst två varv runt t ex en grindisolator. Vi tycker 2 mm grov tråd är det bästa.

wp-1481895286087.jpg

Almuniniumtråd lämpar sig inte för tillfälliga staket och sträckningar. När man en gång lindat upp tråden är det svårt att ta ner staketet och linda upp den igen – och även om man fixar det så är tråden i mycket sämre skick än när den sattes upp första gången. Därför använder vi tråd till staket som inte ska sitta permanent. Vi föredrar en tunnare tråd som har bra med ledare och alltså ett lågt ohmtal.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *