Finns det näring i höstbetet?

Våra hästar går fortfarande ute dygnet runt. Vi har ställt in dem någon enstaka natt då och då när vädret är dåligt, men på det hela taget sover de fortfarande ute. Våra hagar är rätt nedbetade så vi har gett grovfoder i hagen under flera veckor. Men hur är det med gräset så här på hösten, finns det verkligen någon näring i det fortfarande?

Frågan om när det är dags att stalla upp har många aspekter i sig – och mycket handlar ju om vad som fungerar bra i det enskilda fallet. Djurskyddslagen säger att hästar får gå ute dygnet runt utan skydd för väder och vind så länge betestillväxt sker. Det innebär att det inte finns något specifikt datum för när hästarna måste stallas in eller ha tillgång på lösdrift, det varierar stort mellan norra och södra Sverige – och från år till år.  Här i sydkåne är det inte ovanligt att det är grästillväxt så sent som i november.

Gräs slutar att växa när jordtemperaturen går ner under 5 grader. I praktiken innebär det att lufttemperaturen kan gå ner under 5 grader kortare perioder eftersom jorden reagerar långsammare – men är temperaturen ofta under 5 grader kommer även jordtemperaturen sjunka ner under. 

Gräs behöver även sol och vatten för att växa. Under högsommaren är det ofta bristen på nederbörd som begränsar betestillväxten. Betet blir mindre produktivt och samma yta som kunde försörja många hästar under vår och försommar räcker till ett mindre antal hästar. Ofta kommer det en regnperiod under hösten. Det gör att betet återigen kan skjuta fart och volymen kan öka. 

I ett bete som växer kraftigt ökar även näringsinnehållet, framför allt proteinet. En tumregel är att bete är som mest produktivt när det är ca 15 cm långt. Då når solen ner i botten på gräset och den goda tillväxten gör att gräset även har högt näringsinnehåll. Höstbetet är för det mesta inte lika kraftigt som det tidiga vårbetet, men under perioder med riklig nederbörd följt av sol och värme kan det närma sig samma nivåer. 

Även sockerhalten i gräset kan variera en hel del under hösten, särskilt om temperatursvängningarna är stora. Den som har en häst som ligger inom riskzonen för fång bör vara särskilt försiktig under den perioden, speciellt om det blir frostnätter. 

Den första frosten är för övrigt något för alla hästägare att vara lite försiktiga med, eftersom det kan finnas en förhöjd kolikrisk för hästar som äter frostnupet gräs. Detta gäller framför allt om de äter på fastande mage. Om du vill släppa ut hästarna i gräshage när det fortfarande är frost är det bra att först fodra hö, så de är mätta när de går ut. Torrt, gammalt gräs är inte heller lika känsligt för frost som färskt gräs är. 

När du ska börja stödutfodra hästarna som går på bete beror på lite olika saker. Är det betesbrist? Dvs är mängden bete för liten för antalet hästar i hagen? Då behövs extra grovfoder. Är betet näringsfattigt? Det är ofta fallet när gräset är högt, gulaktigt och förvuxet. Då behöver hästarna också extra foder för att inte tappa hull. Dessutom kan det vara bra att börja fodra med vinterns grovfoder de sista två-tre veckorna på betessäsongen för att få en bra invänjning. Ett alternativ är att låta hästarna beta på dagen och komma in och äta grovfoder på natten, det ger en mjukare övergång. 

För vår del börjar det nog dra ihop sig för permanent installning snart. Här är det inte temperaturen som är problemet utan helt enkelt att vi vill att hästarna ska komma in och torka upp om det regnar mycket.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *