Att träna på fruset underlag

För oss som inte har ridhus händer det att ridbanan är så frusen att vi inte kan salta upp den. Då vi sladdar den jämn efter varje användning har vi alltså ett jämnt men hårt underlag då. Går det att träna på det? För några år sedan intervjuade jag Lars Roepstorff som är veterinär och forskare på SLU. Underlagets påverkan på hästens ben är en av de saker han undersökt närmare.

-Generellt sett mår hästar bra av att arbeta på ett fast men inte stumt underlag, berättar han, men samtidigt har hästen bra förutsättningar att tränas till att fungera på olika typer av underlag. Det farligaste är att plötsligt gå från ett underlag till ett annat, och att då rida ett pass som är för tufft för den individen. Hästen måste först byggas upp.

Den frusna marken har troligen inte särskilt mycket svikt i sig.

-I is som ligger på en sjö borde det finnas viss svikt, men jag känner inte till några mätningar som gjorts på detta, säger Lars. Inom travet händer det att man spolar banan för att få ett islager, och detta fungerar många hästar bra på.

Här hamnar resonemanget osökt på nästa aspekt av den frusna marken:den är ofta hal. Det är ytterst viktigt att brodda vid ridning på hala underlag. En bieffekt av det är att det stumma underlaget blir ännu stummare.

-Normalt fungerar den lilla glidning som uppstår när hoven sätts i marken som en stötdämpare. Den effekten minskas när hoven broddas. Det är ändå viktigt att notera att fästet är viktigare än glidningen i det här fallet. För ridning på is är fyra broddar i varje hov en nödvändighet, poängterar Lars.

En annan nackdel med frusen mark är att den ibland är knölig.

-Det är ett stort bekymmer. Ett knöligt underlag är bland det sämsta man kan rida på, och hästen har svårt att slappna av när marken är ojämn. Det är en annan fördel med rena isunderlag, de är oftast mycket jämna, vilket hästarna istället trivs bra med.

Även frusna grusvägar kan vara mycket jämna och fina och på det sättet lämpa sig bra för ridning. Vad kan man då göra för att minska skaderisken?  Lindor menar Lars Roepstorff inte är till någon hjälp.

-Lindor fungerar som skydd mot slag, men kan inte minska påverkan på benet av ett hårt underlag.

Det bästa är helt enkelt att förbereda sig väl.

-Vet du att du kommer rida mycket på fruset underlag, börja redan under sommaren med att lägga in vissa pass på hårt underlag, tipsar Lars. Det kan till och med vara idé att göra som vissa fälttävlansryttare, lägga in en del travpass på asfalt. På så sätt kan träningen ökas successivt under kontrollerade former, och hästen är väl förberedd för att arbeta på det jämna, hårda underlaget under vintern. Sedan gäller samma sak här som alltid när det handlar om hästar – lyssna på individen. Genom att lära känna din häst och känna och förstå de signaler hästen sänder ut kan du anpassa träning och underlag så just din häst klarar det på ett bra sätt och inte blir skadad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *