Hjälp en ridskola

I Sverige kan du få umgås med hästar och lära dig rida utan att vara född in i en hästfamilj. Du kan få ett fantastiskt intresse för livet utan att vara rik. Du kan lära dig god hästhållning och få ledarskapsträning på köpet. Allt detta tack vare ridskolorna.

I höstas drabbades Jönköpings Fältrittklubb av kvarka. Det är en stor klubb med en omfattande ridskoleverksamhet. De är även duktiga tävlingsarrangörer, jag har själv varit där och tävlat flera gånger. Kvarkan har inneburit stora bekymmer. Under lång tid har de inte kunnat ha ridskolan igång, vilket har gjort att de tappat intäkter. Samtidigt ska hästarna ha mat och skötas om – och dessutom vårdas av veterinär. Det har tagit så lång tid att deras avbrottsförsäkring har löpt ut, och nu står klubben inför stora ekonomiska problem och risk för konkurs. De har gått ut med ett upprop om hjälp. 

Ridskoleverksamheten betyder så mycket för hästsverige. Jag har swishat en liten summa för att stötta. Jag hoppas att fler gör det och förstås att deras hästar snabbt blir friska så de kan komma igång med verksamheten igen. Swishnumret är 123 667 2158

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *