Arbetsam ordförståelse

Att språket utvecklas är naturligt, spännande och ofta roligt. Nya generationer formar vårt språk och gör det mer tidsanpassat. Ett ord som jag uppfattat har ändrat betydelse på ett intressant sätt under de sista åren är ordet arbetssam. För mig betyder det mödosamt, jobbigt. Därför blev jag förvånad när jag började se hästannonser där hästarna beskrevs som arbetsamma. Det kändes ju inte helt positivt, men sammanhanget tydde på en annan betydelse. Här betyder det arbetsvillig, glad i att arbeta. Det blev lite jobbigt i min hjärna, det är ju så gott som motsatser.

När jag undersöker detta vidare inser jag att den dubbla betydelsen inte alls är ny. Redan 1544 finns alltså båda betydelserna dokumenterade. Exemplen på SO i länken är ju rätt slående: En sån arbetsam unge! är exemplet för betydelsen ”kräver arbete, besvärlig, jobbig”. Men i exemplet Myran är ett arbetsamt djur menas istället att myran är flitig och bra på att arbeta. Här gäller det verkligen att sammanhanget ger klarhet i betydelsen!

Vet ni några fler uttryck som kan ha så olika betydelse? Tipsa gärna, sånt här är riktigt intressant tycker jag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *