Vad händer med betet vid torka?

Vid torka är det risk att hästarna äter växter som de annars ratar
Vid torka är det risk att hästarna äter växter som de annars ratar

Här har det varit väldigt torrt en tid. Vårt bete har ändå klarat sig bra, men det finns risk att tillväxten på betet avstannar och det gräs som finns torkar och blir gult och näringsfattigt.

För hästar med stort näringsbehov är det därför viktigt att vara observant så de får i sig den näring som de behöver. Ett sätt kan vara att stödutfodra med grovfoder. Antingen kan man lägga ut grovfoder till hästarna i hagen och se om de väljer att äta det istället för att beta. Ett annat sätt är att ta in hästarna på stall en del av dygnet och ge grovfoder inne. Om det är mycket insekter eller dåligt med skugga i hagen kan hästarna dessutom uppskatta att få komma in i ett svalt och insektsfritt stall ett tag.

Även för hästar med mindre näringsbehov är det viktigt att ha koll på betestillgången. Minskar tillgången på betet är risken stor att de börjar äta växter som de annars ratar, vilket kan leda till förgiftning eller allergiska reaktioner.

Det är viktigt att stödutfodringen i första hand ska bestå av grovfoder. Om betestillgången är dålig och hästen får större mängder kraftfoder är risken stor att balansen mellan grovfoder och kraftfoder blir fel och hästen drabbas av störningar i mag/tarmkanalen som kan leda till kolik, diarré och i värsta fall fång. Stödutfodring av hästar som livnärt sig på bete är ett foderbyte och bör göras med försiktighet.

När regnet sedan kommer kan tillväxten skjuta fart igen. Det späda gräset som kommer då är näringsrikt och kan jämföras med vårbete.

När det är varmt och torrt är det dessutom viktigt att se till att hästarna får i sig tillräckligt med vatten. Vattenbehovet ökar med värmen, och äter hästen dessutom grovfoder, som har betydligt högre halt torrsubstans än betesgräs, ökar behovet ytterligare.

Under en ihållande torrperiod kan det vara en bra idé att putsa betena med lågt ställd betesputs eller köra med harven i hagen. På så sätt sprids hästgödseln ut och eventuella parasiter dör av värmen och torkan.

Att tänka på vid torrperioder:

  • Stödutfodra med grovfoder om betet inte räcker
  • Ha koll så hästarna inte börjar äta giftiga växter
  • Se till att hästarna får i sig tillräckligt med vatten
  • Passa på att putsa betena
  • När regnet kommer kan det bli en kraftig tillväxt på näringsrikt bete

Varje onsdag publicerar jag ett kunskapsinlägg om foder. De hamnar även i kunskapsbanken på Foderstat Online.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *