Curiouser and curiouser said Alice – Svar från Skånetrafiken

Som jag skrev i inlägget igår så nekar Skånetrafiken till att betala tillbaka mitt periodkort eftersom de menar att förseningarna var aviserade i förväg. Jag frågade var den informationen fanns och fick följande svar:

Hej Kajsa! I samband med tidtabellskiftet i december så anpassades tidtabellen utifrån arbetet som pågår nu. Restiden förlängdes på alla resor på sträckan för att räkna in den försening som arbetet skapar. Tågen har alltså haft förlängd restid under hela året för att räkna in de förseningar som uppstår under arbetets gång. Iochmed att förseningen redan är inräknad i tidtabellen så har det inte funnits någon information ute om förseningar på sträckan.

Förseningarna under föregående vecka har uppstått då det finns många aktörer som kör på banorna. En aktör har inte anpassat sina tidtabeller efter arbetet, vilket har rubbat flödet för övriga tåg.

Då vi har anpassat tidtabellen för att kompensera för förseningen, så är det vanlig förseningsersättning som gäller. Det finns tyvärr inte möjlighet att pausa ett periodkort.

 Jag frågade vidare:
Men jag har ju fortfarande bara tre skitdåliga alternativ att välja på. Vilket av dem rekommenderar ni?
Svar:
Vi rekommenderar dig att fortsätta resa kollektivt. Om förseningar skulle uppstå så har du rätt att ansöka om ersättning. Förhoppningsvis avtar förseningarna på sträckan snart.
Jag:
Ok, jag hoppas ni har rätt. Det känns taskigt mot uppdragsgivaren att vara sen varenda dag. Men det betyder alltså att det svar jag fick tidigare – att jag ska räkna med 35minutersförseningar dagligen fram till slutet av maj – inte stämmer? Ni kommer iaf försöka lösa detta?
Svar:
Det är Trafikverket som samordnar trafiken på spåren och arbetar på en lösning till detta. Förseningarna är redan inräknade i restiden. När trafiksituationen är löst så ska du inte behöva räkna med ytterligare förseningar för arbetet.
Fattar jag det rätt om de alltså säger att  jag inte får tillbaka pengarna för att de har informerat. Skälet till att de inte har informerat om förseningarna är att de redan har räknat in dem i tidtabellen. Sen har det ändå blivit ännu mer förseningar men de tänker ändå inte betala tillbaka kortet eftersom de förseningarna inte borde ha uppstått eftersom de hade räknat in eventuella förseningar i tabellen, som ändå felar med drygt 100% restid varje morgon, vilket de beklagar?
Eller finns det någon som kan tolka åt mig?
Jag brukar inte ha några problem med läsförståelsen, men här tappar de mig, det erkänner jag.
Det enda som är helt glasklart är att de inte tänker betala tillbaka mitt kort. Sen kan det vara så att de löser problemen så förseningarna upphör. Det kan också vara så att de inte gör det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *