Om stripbetning

För att ha högsta möjliga produktion på ett bete ska gräset helst vara max 15 cm högt. Blir det högre är det svårt för solen att nå ner till tillväxtpunkten vid marken. För att öka produktionen uppfanns stripbetning. Det innebär att man låter hästarna beta en remsa i taget och släpper på respektive stänger av mark så en del betas och en del får växa i fred. Tillfälliga stolpar/trampstolpar som är lätta att flytta är en förutsättning för att detta ska fungera enkelt och smidigt förstås. Det är ett effektivt sätt att se till att ha full tillväxt på betet hela tiden om man balanserar betningen med tillväxten rätt.

Idag används ofta begreppet stripbetning när man använder en liknande metod men för att begränsa betesmängden för hästar som inte klarar av fullt bete. Du släpper helt enkelt på hästarna på en smal remsa i taget för att de inte ska ha tillgång till så mycket gräs. Rätt använt funkar detta givetvis bra, men det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att den här metoden gynnar grästillväxt. Även här gäller det att ha balans på hur mycket man släpper på och hur mycket det växer, men utifrån att man istället vill begränsa mängden bete hästarna har.

Vi använder en liknande metod på ett tredje sätt faktiskt. En av våra hagar består av ungefär 1,5 ha skog och 1 ha betesvall. På vintern stängslar vi av större delen av betesvallen så hästarna går i skogen och på en grusad yta. På våren flyttar vi det tillfälliga staketet lite i taget för att vänja in hästarna på gräs i en lagom takt. Det är enkelt och smidigt och funkar riktigt bra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *