Amatörarkeologi

Jag fick för ett bra tag sen veta att det ska finnas en bevattningsbrunn på vår innergård. När snön smälte på en specifik fläck markerade jag upp den, och sedan grävde jag där och hittade ett rostigt handtag. Sen har det inte blivit så mycket gjort med brunnen, projektet att få iordning den har känts stort och jobbigt och jag har inte varit jättesugen på att ha ett hål mitt på gården. Men torkan som är nu och den dåliga tillväxten i hagarna väckte åter min nyfikenhet på den här brunnen, och jag bestämde mig för att undersöka saken närmre. Först är det en knapp decimeter grus, det är rätt lätt att skrapa undan. Under det är det ytterligare ett ungefär lika tjockt lager, men av packad sand/jord. Det är stenhårt! Men med en planteringsspade går det att likt en arkeolog (som jag tror efter att ha sett diverse filmer 😀 ) skrapa bort jorden bit för bit. Efter ett tag insåg jag att luckan inte är rund utan rektangulär. Och efter ytterligare ett tag kom det upp ett rör! Röret var fullt med grus i mynningen, men när jag grävt bort det insåg jag att det var ”pluggat” med en plastpåse. Den har jag låtit sitta kvar så länge, för att inte få ner en massa skräp i röret.

Röret hade invändiga gängor, så jag tog genast fram vår pump för att kolla anslutningen till den. Om jag delade röret fanns det en anslutning med utvändiga gängor! Grovleken såg rätt ok ut, kunde det vara så lyckosamt att det var någon slags standarddimensioner så det bara var att ansluta?

Nej, sån tur var det inte. På pumpen sitter en koppling som är ca 33 m, troligen en G1 har jag lärt mig, en standardkoppling. Röret är å sin sida ca 40 mm i diameter. Jag behöver få fram ett skjutmått för att få ett mer precist mått. Men min teori nu är att det ska kunna gå att koppla pumpen till röret med rätt adapter, och sen suga upp vatten genom röret. Då behöver jag ju inte ha ett öppet hål på gården, och jag kan troligen göra en någorlunda icke-ful lösning dessutom. Pumpen behöver ju bara vara ansluten när den används.

Nej, sån tur var det inte. På pumpen sitter en koppling som är ca 33 m, troligen en G1 har jag lärt mig, en standardkoppling. Röret är å sin sida ca 40 mm i diameter. Jag behöver få fram ett skjutmått för att få ett mer precist mått. Men min teori nu är att det ska kunna gå att koppla pumpen till röret med rätt adapter, och sen suga upp vatten genom röret. Då behöver jag ju inte ha ett öppet hål på gården, och jag kan troligen göra en någorlunda icke-ful lösning dessutom. Pumpen behöver ju bara vara ansluten när den används.

Men först måste jag frilägga hela brunnslocket och försöka öppna så vi kan titta ner i brunnen och se hur det ser ut, och hur långt ner vattenytan är. Av vad jag har fått höra så ska det vara ganska god tillgång på vatten i brunnen, men det är inte av dricksvattenkvalitet utan bara lämpligt för just bevattning. Jag hoppas att det stämmer, det hade varit lysande att både kunna vattna ridbanan och kanske till och med dra ut lite vatten på en del av betena.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *